Info

Styrelse:

Ordförande

Stefan Ross 

070 – 968 65 60


Sekreterare

Rose-Marie Hübinette 

070 – 743 30 94


Kassör

Catherine Löfquist 

070- 975 53 80


Vice ordförande:

Robert Hübinette


Vice sekreterare:

Lena Westberg


Vice kassör:

Kenneth Blom

 

Har du förslag på förbättringar eller aktiviteter så ta gärna kontakt med någon i styrelsen