Hem

Välkomna till:

NOLMYRA

BYGDEGÅRDS FÖRENING   

Årets program 202129 maj:kl 18,00

Gökafton.                          

Cykeltur till Vårhäll med tipsrunda.                 

Samling vid bygdegården.

Medtag egen cykel och matsäck.

OBS OBS OBS.

På grund av coronapandemin är programmet preliminärt. Tillställningar kan komma att ställas in. Inför varje tillställning uppdaterar vi hemsidan med aktuell information.

Detta händer i Bygdegården 2021

På grund av rådande pandemiläge har vi endast en aktivitet planerad.

Om läget i samhället förändras kan fler aktiviteter tillkomma.

 

29 maj: Gökafton kl 18                             

Cykeltur till Vårhäll med tipsrunda.                 

Samling vid bygdegården.

Medtag egen cykel och matsäck.

 

 

Alla våra aktiviteter görs för att skapa en gemenskap, men är även ett sätt att få in pengar till bygdegården.

På så vis kan vi fortsätta bedriva en verksamhet.

Genom att komma bidrar ni till detta.

           

         Välkomna!                    

         www.nolmyra.se